Thema’s vervangende dienst

Speurtocht gericht op onderbouw basisschool
Als je jong bent is het leven één grote ontdekkingstocht. Alles is nieuw. Ook het geloof. Is het een speurtocht naar wat het geloof precies inhoudt? Of zouden daar wijze woorden over te vinden zijn?

Ho Stop! gericht op bovenbouw basisschool
‘Ho Stop! Sta eens even stil! … Je bent er niet zomaar, je leeft ergens voor’. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is een bekend verhaal. Maar wat betekent dat verhaal nu, in deze tijd? Wie zijn je naasten? En hoe kun je die helpen?

Altijd bereikbaar gericht op jongeren/tieners
De druk van de sociale media en het altijd maar bereikbaar moeten zijn is groot. Veel jongeren hebben last van FOMO (Fear Of Missing Out) en een bekend motto is YOLO (You Only Live Once). Wat doet altijd bereikbaar zijn met je geloofsleven en vooral je gebedsleven? Heb je nog wel tijd om met God te praten? En als je dat doet; hoe doe je dat dan? Is God altijd en overal bereikbaar?

Stille tijd?! gericht op (jong)volwassenen
Als (jong)volwassene komt er van alles op je af. Je hebt veel ballen in de lucht te houden. Als volwassen christen heb je niet alleen te maken met de balans tussen werk en privé, maar ook het geloof moet daar een plekje tussenkrijgen. Of misschien meer dan een plekje? Hoe vind jij rust? Lukt het jou in je drukke agenda om – ook buiten de kerkdienst om – tijd te maken voor God?

Voetstappen in het zand gericht op ouderen (65+)
Hoe wandel jij met God? En als je terugkijkt op de wandeling: Zie je dan altijd twee paar voetstappen? Of soms ook wel één – wat dieper – paar?